عرفان پاکدامن

عرفان پاکدامن

مدرس و فعال بازار مالی فارکس

عرفان پاکدامن مدرس و فعال بازارهای مالی جهانی با تکیه بر دانش روز و اگاهی به شیوه‌های نوین یادگیری بازارهای مالی ارائه دهنده دوره‌های آموزشی به روز و شفاف است. بیشترین تمرکز وی در بازار فارکس و اقتصاد جهانی است.