پادکست‌های تخصصی بازارهای مالی

گروه مالی پاکدامن در بخش پادکست با کمک گرفتن از متخصصین بازارهای مالی بهترین منابع آموزشی را جمع آوری کرده و در اختیار همراهان گرامی قرار داده است که شما می‌توانید در این صفحه به رایگان از آن بهره مند گردید

  پادکست‌ها

مهدی صیادیاپیزود1-پیشگفتار
{{svg_share_icon}}
مهدی صیادیاپیزود2-فصل اول-بخش اول
{{svg_share_icon}}

حسین احمدزادهزندگی‌نامه جورج سورس
{{svg_share_icon}}

سینا آمینجانویژگی یک تریدر موفق
{{svg_share_icon}}
سینا آمینجانبا انواع تریدر آشنا شوید
{{svg_share_icon}}

اَمل لطیفاویاوراق-قرضه-چیست؟
{{svg_share_icon}}
اَمل لطیفاویتورم چیست؟
{{svg_share_icon}}

مهدی صیادیاهمیت زبان انگلیسی در بازارهای مالی
{{svg_share_icon}}

عرفان پاکدامنتحلیل هفتگی فارکس-7 آبان 1402
{{svg_share_icon}}